top of page
WhatsApp Image 2022-11-04 at 17.20.14.jpeg

 כרטיס הביקור שלנו

ישוב: תל אביב - יפו

שם המנהלת: רחלי פרידמן

שם המפקחת: יעל אמיתי

מגזר: יהודי

סוג פיקוח: ממלכתי

מספר כיתות: 13

מספר תלמידים: 264

32 מורות ומורים              

7 סייעות

6 נשות ואנשי מנהלה

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.43.jpeg

אני מאמין חינוכי

אנו רואים בעבודה החינוכית שליחות ומאמינים כי כל אחד מאיתנו הינו יחיד ומיוחד. בית הספר ישאף לקידום אישי של כל תלמיד ותלמידה בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם. למקסם את יכולתיהם ע"י מציאת נקודות החוזק, חוויית הצלחות ופיתוח כושר מנהיגות. תפקידנו כמחנכים לפעול לרווחתם של הילדים בבית הספר אשר יתנהל בסביבה בטוחה ונעימה. שכל ילד וילדה ירגישו שייכים, רצויים ואהובים.

אנו מאמינים שבית הספר יהיה מושתת על ערכים של שיתוף, כבוד, נתינה, אחריות, סובלנות, מעורבות חברתית וערבות הדדית

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.18.19.jpeg

שילוב מנצח- צוות חינוכי, הורים ותלמידים

אנו רואים בצוות החינוכי עמיתים, שותפים מלאים בעשייה חינוכית, חברתית רגשית, בהצלחת בית הספר ובהובלתו. מערכת היחסים בבית הספר תהיה מבוססת על פתיחות, שוויון, אמון, כבוד הדדי ותקשורת בינאישית חיובית.

אנו מאמינים בשיתוףפעולה בין הצוות החינוכי של בית הספר והנהגת ההורים. שיתוף פעולה זההינו לטובת הילד כפרט ובית הספר ככלל. מערכת היחסים בין המורים לבין ההורים תשמש דוגמא עבור הילדים ותסייע בהפנמת ערכים של נתינה, תקשורת בינאישית וכבוד הדדי. 

WhatsApp Image 2022-12-26 at 15.17.03 (1).jpeg

פדגוגיה חדשנית

אנו שואפים ליישם עקרונות של פדגוגיה חדשנית ולפתח פרדיגמת הוראה וחינוך המותאמת לעולם הדיגיטלי ומעניקה הזדמנויות למידה רלוונטיות עבור הלומד והתאמתו למאה ה-21. 

בית הספר מאובזר במחשבים מתקדמים עבור התלמידים, ברקו ומקרן בכל הכיתות וסביבות למידה דיגיטליות מהמובילות בישראל. 

הלמידה החדשנית מאפשרת לתלמידים שלנו לחקור, להתנסות וללמוד באמצעים חדשניים המעניקים הן למורים והן לתלמידים אפשרויות המעשירות את הלמידה בכיתה.

WhatsApp Image 2022-12-26 at 15.17.05 (2).jpeg

מבנה מותאם לפדגוגיה הבית ספרית

תלמידי בית הספר שלנו נהנים ממבנה חדשני הכולל חללים מעוצבים, פינות מרגוע ומתקנים משוכללים שמשמשים אותם בהפסקות ובמהלך השיעורים.  התלמידים מפיקים הנאה מרובה משהייה בפינות הישיבה הנוחות, משחקים בחצר בית הספר, קריאה בספרייה ומחדרי המייקרים, מדעים ואומנות.

bottom of page