top of page

פעילויות לרווחת התלמידים

  שגרה בריאה בשילוב עם יציאה משגרה, מאפשרות לתלמידים והתלמידות מסגרת בטוחה, מעניינת ומסקרנת

מפקד בוקר

WhatsApp Image 2022-12-26 at 12.14.43.jpeg

הפסקות פעילות

WhatsApp Image 2022-12-26 at 12.11.34.jpeg

חדר האוכל

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45 (1).jpeg

שגרות בית הספר- ימים מיוחדים

בבית הספר אנו מקיימים ימים מיוחדים המספקים לתלמידים והתלמידות הזדמנויות למיקוד בנושאים חשובים

טקסים ומועדים

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45.jpeg

ימי ספורט

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.17.38.jpeg

ימי שיא

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.50.25.jpeg

תרבות וערכים

בית הספר שם דגש על הרחבת האופקים של תלמידיו, הזדמנויות למידה אודות תרבויות שונות והנחה של ערכים אותם יוכלו לאמץ ולהנחיל בקרב הקהילה שלנו

ערכי החודש:
דצמבר שונות

WhatsApp Image 2022-12-26 at 13.03.52.jpeg

תרבויות עולם

2‏‏לכידה.PNG

 כוכבי השבוע והחודש

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45 (2).jpeg

שיר של יום:
שיר האותיות

WhatsApp Image 2022-12-18 at 21.15.29 (1).jpeg
bottom of page