top of page

פעילויות לרווחת התלמידים

  שגרה בריאה בשילוב עם יציאה משגרה, מאפשרות לתלמידים והתלמידות מסגרת בטוחה, מעניינת ומסקרנת

מפקד בוקר

WhatsApp Image 2022-12-26 at 12.14.43.jpeg

הפסקות פעילות

WhatsApp Image 2022-12-26 at 12.11.34.jpeg

חדר האוכל

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45 (1).jpeg

שגרות בית הספר- ימים מיוחדים

בבית הספר אנו מקיימים ימים מיוחדים המספקים לתלמידים והתלמידות הזדמנויות למיקוד בנושאים חשובים

טקסים ומועדים

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45.jpeg

ימי ספורט

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.17.38.jpeg

ימי שיא

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.50.25.jpeg

תרבות וערכים

בית הספר שם דגש על הרחבת האופקים של תלמידיו, הזדמנויות למידה אודות תרבויות שונות והנחה של ערכים אותם יוכלו לאמץ ולהנחיל בקרב הקהילה שלנו

ערכי החודש

WhatsApp Image 2022-12-26 at 13.03.52.jpeg

תרבויות עולם

2‏‏לכידה.PNG

 כוכבי השבוע והחודש

WhatsApp Image 2022-12-26 at 10.55.45 (2).jpeg

שיר של יום:
שיר האותיות

WhatsApp Image 2022-12-18 at 21.15.29 (1).jpeg
bottom of page